Exit

Kennis is de motor van de Nederlandse economie.

Adviesbureau Nehem smeedt constructieve samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Want om kennis en kunde te vernieuwen is samenwerking cruciaal. Nehem stimuleert groei in leren.

Onze betrokken adviseurs helpen deelnemende partners om samen tot concrete innovaties te komen. Nehem combineert competenties op het gebied van onderwijskunde, organisatiekunde en bedrijfskunde. Met een frisse blik en creatief denkvermogen geven wij innovatieve kennisontwikkeling en kennisoverdracht in het onderwijs en het bedrijfsleven een boost. 

Maak kennis met onze methoden:

Multi-cliëntprojecten

Full-service projectmanagement conceptontwikkeling tot eindverantwoording.

Een innovatief project realiseren vraagt om specifieke knowhow en een uitgebreid netwerk. Onze adviseurs vertalen uw plan naar de praktijk, verbinden verschillende disciplines en smeden duurzame verbindingen. Een intensieve en tijdrovende bezigheid die een voorwaarde vormt voor duurzame samenwerking. Reken op onze expertise.

Nehem-on-the-Job

Maatwerk op locatie
Geef een project een vaste plaats op de agenda. Met Nehem-on-the-job kiest u voor duidelijkheid en structuur. Een van onze adviseurs werkt een of meer dagen per week bij u op locatie aan uw vraagstukken. U houdt de regie en kunt gemakkelijk schakelen. Met deze intensieve samenwerkingsvorm profiteert u maximaal van de flexibiliteit en expertise van Nehem.

Microprojects

Cyclische projecten korter dan honderd dagen

Boek binnen honderd dagen tastbaar resultaat. Nehem vertaalt uw ideeën naar de praktijk. Onze adviseurs opereren als aanjager die uw partners organiseert en mobiliseert. Nehem maakt uw plannen concreet en stelt een projectplan voor u op. Daarbij leggen wij verbindingen en grijpen kansen die u misschien niet had opgemerkt.
Nehem past de Microprojects-werkwijze al jaren succesvol toe in het (beroeps)onderwijs

Close
Go top