Exit

ZIP! Zuid-Holland Infra Park

In de afgelopen periode hebben infrabedrijven in de regio Zuid-Holland samen met het mbo en de gemeente Schiedam geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van maatwerk en flexibel onderwijs voor mbo-leerlingen en de profilering van de infrasector (o.a. voor zij-instromers). Nehem is partner in het ZIP!-project en ondersteunt de partners bij het realiseren van haar ambities en het verduurzamen van de Publiek-Private-Samenwerking. Het project ZIP! is overkoepelend voor de infrasector in Zuid-Holland (grondwerk-, wegen- en waterbouw en infratechniek) én richt zich tevens op de afstemming met aanverwante sectoren (Mobiliteit, Bouw en Installatietechniek).

Close
Go top