Exit

Project Cloud Engineering

Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel op dit moment bij bedrijven in de digitale sector. Veel werkgevers klagen daarnaast over de steeds groter wordende kloof tussen het onderwijs en praktijk. Om hulp te bieden bij deze uitdagingen, heeft Nehem KMC samen met Techniek College Rotterdam gewerkt aan een aanvraag voor Regionale Investeringsfonds MBO voor de opzet van project Cloud Engineering. Dit project biedt de mogelijkheid om op een adequate manier te kunnen inspelen op snelle ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft het als doel de duurzame samenwerking met het regionale bedrijfsleven te versterken en te intensiveren om zodoende de opleidingen aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de sector.

Meer achtergrondinformatie over Cloud Engineering is terug te lezen in dit artikel.

Close
Go top