Exit

Het ontdekstation

De interesse in techniek loopt achteruit. Om een uiteindelijk tekort aan technisch personeel te voorkomen is het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al te interesseren. Met dit uitgangspunt heeft de Ontdekstation in Tilburg extra subsidie ontvangen om de activiteiten verder uit te kunnen bereiden. Nehem was intensief betrokken bij de ontwikkeling van de business case van Het Ontdekstation.

Close
Go top