Exit

Hanging Water Tank: dé oplossing voor bewust omgaan met regenwater

Klimaatverandering brengt extremere weersomstandigheden en onvoorspelbare regenpatronen met zich mee. Steeds vaker worden grote groepen mensen in de wereld bedreigd door overstromingen, met alle humanitaire en economische gevolgen van dien. In andere regio’s van de wereld mislukken door droogte oogsten en trekken bevolkingsgroepen weg, waarbij een deel zijn toevlucht zoekt in andere landen. De Chinese overheid wil hier verandering in brengen en heeft in de wet- en regelgeving vastgelegd dat elke stad een omvattend plan moet indienen omtrent hun oplossing voor lozing van water (regenwater), recupereren van water en overstroming preventie. Het consortium Hanging Water Tank biedt een oplossing voor iedere stad in de vorm van een innovatief stedelijk retentie en infiltratie watersysteem. In dit project wordt het systeem Hanging Water Tank toegepast binnen een pilot project in de stad TianJin. In samenwerking met de Tianjin Academy of Agricultural Sciences voor plaats-specifiek onderzoek & de gemeente Dalian biedt het consortium een gerealiseerd, beproefd en onderzocht systeem voor regenwaterretentie op daken en het aanwenden van dit water voor recupereren van water en onderhoud van o.a. groenvoorzieningen in Chinese steden. Nehem heeft het consortium Hanging Water Tank ondersteund bij het schrijven van de aanvraag van een project binnen de subsidieregeling van Partners voor Water. Bij goedkeuring van het project door de subsidieverstrekker zal Nehem binnen het project de rol van projectondersteuning vervullen.

Close
Go top