Exit

Excellent Vastgoedonderhoud

Vertegenwoordigers van bedrijven hebben cruciale kennisonderwerpen en trends in vastgoedonderhoud in kaart gebracht voor zes kennisgebieden. Deze kennisgebieden vormen samen het fundament voor de opleiding EVO. Nehem begeleidt de samenwerkingspartners van EVO met het definiëren van de kennisthema’s voor deze opleiding. Hiervoor zet Nehem het instrument Kennismonitor in. De kennismonitor gaat uit van ontwikkelingen in een sector en de toekomstige kennisbehoefte van bedrijven en instellingen. De uitkomst van de Kennismonitor is de optelsom van kennisrisico’s en -strategieën van bedrijven en geeft een beeld van de toekomstige kennisbehoefte van een sector.

Close
Go top