Exit

De verstrekte informatie op build.nehemkmc.nl dient slechts ter informatie van de gebruiker. De houder van de website, Nehem KMC bv in Rosmalen, beoogt naar beste vermogen de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie te waarborgen.

  • De links op deze website zijn puur informatief. Vanzelfsprekend is Nehem KMC niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat er van gemaakt zou worden.
  • De informatie op deze website kan onjuistheden en typefouten bevatten. Nehem KMC is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.
  • Nehem KMC behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik aanvaardt u deze voorwaarden.
  • Nehem KMC behoudt zich alle rechten van industriële en intellectuele eigendom voor.
  • De e-mailadressen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij op deze website zijn opgenomen.

Fotomateriaal op deze website is ter beschikking gesteld door: Federatie Metaalplaat, Metaalunie, Nederlands Gilde van Kunst- en siersmeden, OBMech en ROC Zadkine.

 

Close
Go top