Exit

Diensten

Nehem KMC beweegt zich op het snijvlak van beroepsonderwijs en het bedrijfsleven

Onze dienstverlening concentreert zich op het realiseren van constructieve samenwerkingsverbanden en de innovatie die daaruit voortvloeit. Onze proactieve adviseurs helpen uw organisatie bij voorbereidend onderzoek, het bepalen van een doeltreffende strategie of projectmanagement. Hierbij maken ze gebruik van effectieve technieken zoals Mindmapping, Business Model Canvas en PRINCE2.

Onderwijskunde

De adviseurs van Nehem ondersteunen het (beroeps)onderwijs op uiteenlopende manieren. Van de ontwikkeling en invoering van onderwijskundig beleid tot het professionaliseren van docenten. Ook zijn we betrokken bij de inrichting van leertrajecten, de invoering van talentontwikkeling en de implementatie van digitale leeromgevingen.

Bekijk onze onderwijskundige projecten:

 • Talent in zicht
 • Flexibilisering van het mbo-onderwijs
 • Innovatie in Mobiliteit (mbo-onderwijs)

Blended Learning

Digitale leermiddelen die online en offline beschikbaar zijn: dat is Blended Learning. Een innovatieve methode om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Nehem zet Blended Learning al jaren succesvol in, onder andere in de technieksector.

Leerervaring op maat
Blended Learning staat garant voor een effectievere leerervaring. Het digitale lesaanbod is veel vrijer waardoor studenten en medewerkers op uiteenlopende tijden en plaatsen kunnen leren. Dat verhoogt het leerrendement zichtbaar.
Nehem ontwikkelt samen met structurele partners in de stichting TechniekPakt allerlei Blended Learning-programma’s op maat: van nascholingsmodule tot compleet opleidingsprogramma.

Kennisoverdracht

Ervaren medewerkers hebben vaak cruciale en unieke kennis. Hoe zorgt u ervoor dat deze kennis gedeeld wordt met collega’s en partners? En hoe stimuleert u leren op de werkplek? Want het is belangrijk om kennis snel en beter toegankelijk te maken voor medewerkers. Nehem stimuleert groei in leren en vergroot zo het aanpassingsvermogen en innovatievermogen van uw organisatie.

SLIM Leren
Nehem bedenkt allerlei praktische en creatieve oplossingen om leren op de werkplek te stimuleren. Met behulp van ICT-tools vergroten we de effectiviteit. SLIM Leren geeft experts in uw bedrijf de ruimte om hun kennis te delen.

De kennismonitor: een actieplan
Wat voor kennis heeft uw bedrijf nodig in de toekomst? En hoe is het dit jaar gesteld met die kennis? Nehem brengt dit alles in kaart en ontwikkelt een concreet actieplan voor kennisontwikkeling en deling. Groei in leren.

Leaving Expert: een interview
Vertrekt er een werknemer? Een van onze adviseurs interviewt deze leaving expert. De opbrengst van het gesprek geeft zicht op de specifieke en cruciale kennis van deze persoon. Nehem reikt u praktische tools aan om deze kennis over te dragen aan collega’s. Want kennis borgen is cruciaal.

Strategie

Een strategie met scherpe keuzes geeft richting aan uw beleid. Nehem gebruikt het Business Model Canvas, een krachtige tool om uw bedrijfsmodel overzichtelijk te maken. Krijg grip op uw doelen, activiteiten en middelen.

Wat wilt u precies bereiken de komende jaren? Hoe gaat u dat aanpakken? En met welke mensen en financiële middelen? Samen stellen we een strategisch plan op: een uitstekend kompas voor uw beleid van de komende jaren. Niet alleen voor het bestuur, maar ook op de werkvloer.

Innovatie

Terugkerende problemen vragen om verandering. Alleen hoe pakt u vernieuwing aan? Nehem begeleidt u met een gestructureerde aanpak. Want de zoektocht naar vernieuwende oplossingen vraagt een grondige voorbereiding. Nehem begeleidt al jaren innovatieprocessen.

Onze aanpak:
– Samen brengen we het probleem exact in kaart
– Onze adviseurs voeren gesprekken met partners in uw omgeving
– We brengen partners samen en noteren hun inbreng
– Om het overzicht te bewaren gebruiken we de techniek van mindmapping
– Zorgvuldige afweging van verschillende oplossingen

“Dankzij hun helikopterview weten de adviseurs van Nehem exact
wie wanneer ingezet moeten worden voor het beste resultaat.
Want alleen blijvend resultaat telt.”
— Nomen Nescio

Bekijk verschillende innovatieprojecten:
 • Techcovery FRIS
 • Operatie Nissenhut

Onderzoek

Leer uw markt beter kennen door onafhankelijk onderzoek. Nehem verzamelt waardevolle informatie die helpt om uw te professionaliseren, innoveren en verduurzamen. Onze adviseurs zijn academici met wetenschappelijke onderzoekservaring – een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van onafhankelijk onderzoek.

Onafhankelijk onderzoek
Nehem voert literatuuronderzoek, marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek uit voor beroepsonderwijs, brancheorganisaties en bedrijven. Daarnaast verzorgen onze adviseurs evaluaties en monitoring van projecten.

Bekijk voorbeelden van onderzoeksprojecten: 
 • Stresstest samenwerking onderwijs bedrijfsleven
 • Talentcoach onderzoek

Projectontwikkeling

Organisaties die willen vernieuwen en innoveren schakelen Nehem in om een concreet projectplan te ontwikkelen. Onze betrokken adviseurs ontwerpen projectideeën en voorstellen – creatief en praktisch. Samen formuleren we een uitgekiend projectplan, als praktische leidraad voor de uitvoering en als de basis voor solide projectfinanciering.

Nehem bemiddelt bij het vinden van geschikte samenwerkingspartners en externe financiers. Ons netwerk omvat belangrijke partijen in het bedrijfsleven, beroepsonderwijs, kennisinstellingen en bij de overheid. Zo helpt Nehem organisaties succesvol te zijn.

Onze betrokken adviseurs zijn PRINCE2® gecertificeerd.

Bekijk voorbeelden van projectontwikkeling:

 • Verduurzamen van samenwerking tussen mbo’s en de bedrijven in hun omgeving
 • Projectplan voor Slimbouwen®
 • Blended Learning-programma’s met digitale leermiddelen

 

Subsidietrajecten

De overheid stimuleert de Nederlandse kenniseconomie met allerlei subsidieregelingen. Nehem beschikt over veel ervaring met het aanvragen van subsidie en het leiden of begeleiden van subsidietrajecten.

Onze aanpak:

 • Een projectplan dat voldoet aan speciale eisen qua vorm en inhoud die horen bij een subsidieaanvraag.
 • Onze adviseurs bewaken hoe duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen in het project zijn verankerd.
Close
Go top